Onze aanpak

Doelstelling

Wij bieden de gasten een betaalbare en kwalitatieve kamer met een persoonlijke service. In onze visie zijn er vijf pijlers die de gastbeleving van de kwaliteit van de kamer bepalen, namelijk het bed, de badkamer, de hygiëne, de Wi-Fi, en de persoonlijke service.

Kwaliteitscyclus

We hebben de kwaliteitscyclus ontwikkeld waarbij we continu meten, evalueren, plannen, uitvoeren en controleren. We creëren een omgeving waarbinnen de gasten zich daadwerkelijk gast voelen en waarbinnen ook constante en voorspelbare investeringen worden gedaan die onverwachte uitgaven voorkomen.

3B Hotels kwaliteitscyclus

De wens en evaluatie van de gast.

Constante herinvesteringen in kwaliteit van de kamers.

Management onderhoudt zelf gastcontacten.

Aankoop

We maken gebruik van onze eigen beoordelingstools om het aanbod te analyseren op grond van prestaties ten opzichte van de lokale markt. Voorts bepalen we het omzetpotentieel en de rentabiliteit van het aanbod met onze rekentools. Als het aanbod voldoet aan onze voorwaarden gaan we over tot vaststelling van het bod.

Optimalisatie

Introductie van eigen revenue management. Een vorm van prijsbepaling die gebruik maakt van prijselasticiteit. Centraal staat hierin onze eigen ontwikkelde tool waarin op basis van de verzamelde en ingevoerde gegevens een dagelijkse of wekelijkse adviesprijs gegenereerd wordt. Wij rapporteren dagelijks om afwijkingen te signaleren zodat ze snel verholpen kunnen worden.

Verkoop

Met gebruik van onze eigen beoordelingstools analyseren wij het aanbod op grond van prestaties ten opzichte van de lokale markt. Op basis hiervan gaan we over tot het vaststellen van de vraagprijs.